Proč se kurzy mění a pohybují, co chce každý bookmaker?

Ve chvíli, kdy bookmaker vypíše kurzy, tak sázkaři mohou na dané kurzy reagovat svými sázkami. A právě sázkaři jsou hlavní příčinou změn kurzů do doby začátku zápasu. Tzv. sázkaři dělají trh, sází na jednotlivé varianty jednoho druhu sázky. Pokud ta masa sázkařů sází relativně rovnoměrně, tak není důvod kurzy měnit. Pokud ovšem ta masa sázkařů více či výrazně více sází na jednu stejnou sázku, bookmaker na toto musí reagovat.

Než budu pokračovat, odpověď na otázku: Co chce každý bookmaker? Jaký je jeho ideální cíl po vypsání kurzů?

Bookmaker je nejspokojenější, když na vypsané možnosti jedné sázky, sázkaři vsadí velký objem peněz rovnoměrně na všechny možnosti sázky. Proč? Bookmaker bude mít nulové riziko a jistý zisk. Ukažme si to na příkladu.

Například: padne under 2.5 branek - padne over 2.5 branek

Řekněme, že bookmaker má marži 8 %, tz. vypíše kurzy na tyto dvě možnosti takto:

under 2.5 branek: 1.84
over 2.5 branek: 1.84

Řekněme, že od vypsání této sázky přijal bookmaker na možnost under náběr sázek v objemu 880 tis. Kč. A na druhou možnost over 2.5 branek přijal objem sázek 860 tis. Kč.

Celkově přijal sázky v hodnotě: 1.740.000 Kč
Pokud bude under, vyplatí na výhrách 880.00 Kč * 1.84 = 1.619.200 Kč
Pokud bude over, vyplatí na výhrách 860.000 Kč * 1.84 = 1.582.400 Kč

Bookmakerovo zisk při underu: 1.740.000 Kč - 1.619.200 Kč = 120.800 Kč
Bookmakerovo zisk při overu: 1.740.000 Kč - 1.582.400 Kč = 157.600 Kč

Už to vidíte a chápete? Při tomto ukázkovém náběru sázek má bookmaker nulové riziko, v žádném případě neprodělá. Naopak, ať bude under nebo over, tak bude realizovat zisk. To je cíl každého bookmakera. Nabrat co největší objem sázek s nulovým rizikem.

V reálném sázení tento ukázkový příklad až tak často nevzniká. Většinou ta masa sázkařů sází více na jednu variantu (např. na under vsadí 1.200.000 Kč a na over 540.000 Kč), čímž bookmakerovi vzniká riziko, že pokud bude under, tak on prodělá. Pokud bude over, tak on hodně vydělá. Ukažme si, jak by to dopadlo finančně.

Celkově přijal sázky v hodnotě: 1.740.000 Kč
Pokud bude under, vyplatí na výhrách 1.200.000 Kč * 1.84 = 2.208.000 Kč
Pokud bude over, vyplatí na výhrách 540.000 Kč * 1.84 = 993.600 Kč

Bookmakerovo zisk, resp. ztráta při underu: 1.740.000 Kč - 2.208.000 Kč = -468.000 Kč
Bookmakerovo zisk při overu: 1.740.000 Kč - 993.600 Kč = 746.400 Kč

Proto bookmaker musí reagovat na sázky pohybem kurzů. Pokud zaznamená velký náběr sázek na under, musí kurz na under snížit a kurz na over zvýšit. Ten pohybu kurzů tedy z velké části dělají samotní sázkaři, tím jak sází a na koho sází.

Další důvod pohybu kurzů může být konkurence. U ostatních stovek sázkových kanceláří na stejnou sázku také sází sázkaři, jiní sázkaři. V dnešní internetové době mají k dispozici srovnávače kurzů. Pokud by jedna sázková kancelář kurz na under velice snížila a kurz na over velice snížila, a u té naší sázkové kanceláře by kurzy zůstaly stejné, tak by patrně masa sázkařů realizovala tzv. surebet sázku. Vsadili by ideální vklady na nejvyšší kurz na over v cizí sázkové kanceláře, a zároveň vsadili ideální vklad na under v tom vysokém kurzu u naší sázkové kanceláře. Surebet sázkové kanceláře obecně nechtějí, protože pak budou vyhrávat sázkaři, nikoli sázkové kanceláře. Sázkové kanceláře chtějí pokud možno vysoký náběr sázek s nulovým rizikem. Proto své kurzy bookmaker neustále srovnává s konkurencí a podle ní také upravuje, ale s ohledem na náběr vlastních sázek. Tuto práci za něj dělá samozřejmě systém.

Jsou i další důvody pohybu kurzů, například nová důležitá informace k zápasu, zveřejnění sestav zápasu. Často to jsou i veřejné tipy a analýzy na sázkařských stránkách, ať FREE nebo placené tipy, kdy ziskový sázkař zveřejní svůj tip, čímž se tento tip dostane k velkému počtu sázkařů, kteří se ho snaží vsadit v co nejvyšším kurzu. Pak tento autor tipů dokáže velmi pohnout kurzy na celém světě.

V dalším článku budu více psát o surebets.

Stanovení kurzů ve Wikipedii

Bookmaker ve Wikipedii